Priključi se

Programska povelja


Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\SiteApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/hdzbihtr/public_html/templates/gk_game/lib/framework/helper.layout.php on line 199

Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/hdzbihtr/public_html/libraries/src/Application/SiteApplication.php on line 275

Zajednica žena Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine „Kraljica Katarina Kosača“ zalažući se za promicanje ljudskih prava i sloboda, jednakopravnosti spolova u društvu, političkom odlučivanju i obitelji, prihvaćajući Program i Statut Hrvatske demokratske zajednice BiH, na svome Utemeljiteljskom Saboru održanog 27. rujna 2008. godine u Mostaru donosi:


PROGRAMSKU POVELJU

Svjesna svoje društvene i političke odgovornosti kao najjače i najbrojnije političke organizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini, potaknuta inicijativom za poštivanje ljudskih prava žena, ukidanju svih oblika diskriminacije žena, kreiranju institucionalnih mehanizama za poboljšanje položaja i zaštite interesa žena, poštivanju žena na položajima moći i odlučivanja, sustavnog obrazovanja i školovanja te stručnog usavršavanja žena, borba protiv nasilja nad ženama Zajednica žena HDZBiH „Kraljica Katarina Kosača“ će se dosljedno boriti za ostvarenje i promicanje interesa svih žena u cjelini na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.

Zajednica žena Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine „Kraljica Katarina Kosača“ je zasebna organizacija unutar HDZBiH različitih socijalnih kategorija i nacionalnosti na prostoru Bosne i Hercegovine koje prihvaćaju Program, Statut i programska načela Hrvatske demokratske zajednice BiH. Cilj i djelovanje Zajednice žena HDZBiH jeste promicanje ravnopravnosti spolova, kao temeljnog kriterija demokracije, zalaganje za što bolji i kvalitetniji život obitelji, koja je temelj zdravog i sretnog društva u cjelini, zalaganje za promicanje ljudskih prava i sloboda s posebnim naglaskom na osobe s posebnim potrebama, djecu, starije i nemoćne, borba protiv nasilja nad ženama i djecom.

Zajednica žena HDZBiH je zasebna, suvremena, proeuropski opredijeljena organizacija čiji se program temelji na demokršćanskim načelima.
S ponosom i odlučnošću, slijedeći Program i politiku HDZBiH u cilju ostvarenja svih nacionalnih i drugih interesa hrvatskoga naroda u BiH, Zajednica žena HDZBiH će se zalagati za:

- jačanje institucionalnih mehanizama koji omogućuju i promiču potpuno sudjelovanje žena u strukturama moći i mehanizmima odlučivanja na svim razinama;
- obrazovanje žena za odlučivanje, osiguravanje jednakih uvjeta za rad u javnim službama; poduzimanje pozitivnih mjera kako bi se žene što brže uvelo u sve procese odlučivanja;
- stvaranje okoline koja će pogodovati participaciji, boljem informiranju kako bi se stvorila podrška javnog mnijenja sudjelovanju žena u odlučivanju.
- provedba postojećih i stvaranje novih međunarodnih i državnih normi i standarda kojima će se promicati, štititi i svim ženama osiguravati potpuno i jednako uživanje ljudskih prava.
- promicanje ekonomske samostalnosti žena, što pretpostavlja ravnopravan pristup žena svim ekonomskim resursima - zemlji, kapitalu i tehnologiji - kao i nadzor nad njima.
- aktivnosti i političko djelovanje će se temeljiti na odredbama iz Konvencije UN o političkim pravima žena, Povelji o ljudskim pravima i slobodama, Ustavu BiH, Zakonu o jednakosti spolova u Bosni i Hercegovini, Rezoluciji Europskog parlamenta o ženama u odlučivanju i odredbama Statuta i Programa HDZBiH te drugim međunarodnim konvencijama o ženama.
- promicanje zaštite samohranih majki, zaposlenih žena, zdravstvenu zaštitu žena i poboljšanje uvjeta i položaja žena na selu.
- prava sudjelovanja žena na izborima pod istim uvjetima kao i muškarci;
- prava da budu birane u sva javno izabrana tijela, ustanovljena zakonom, pod istim uvjetima kao i muškarci;
- prava da obavljaju javne dužnosti i javne funkcije, ustanovljene zakonom, pod istim uvjetima kao i muškarci, sve ovo bez ikakve diskriminacije.
- upoznavanje što većeg broja žena s njihovim temeljnim ljudskim pravima, posebice s pravima koja proizlaze iz Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena i zakonodavstva Republike Bosne i Hercegovine, te o načinima ostvarivanja i zaštite tih prava
- promicanje i osiguranje punog ostvarenja prava žena na najviše standarde tjelesnog i duševnog zdravlja
- promicanje smanjenja smrtnosti novorođenčadi i male djece
- promicanje i poticanje, te provedba programa, uz potporu medija, usmjerenih na sprječavanje, rano otkrivanje i liječenje raka dojke, maternice i drugih vrsta zloćudnih bolesti reproduktivnog sustava žena
- promicanje bavljenja žena sportom kao jednim od oblika za postizanje i očuvanje zdravlja žena
- izrada strategije za borbu protiv nasilja nad ženama 
- osiguranje odgovarajuće pomoći ženama prognanicama, povratnicama, sudionicama i stradalnicama domovinskog rata i olakšavanje njihovog povratka i ponovnog uključivanja u društvo 
- ostvarenje programa koji promiču ravnopravnosti spolova u obrazovnom sustavu 
- aktivno uključivanje žena u procese planiranja, odlučivanja i provođenja programa zaštite okoliša i održivog razvoja 
- osiguravanje punog ostvarenja prava žena na čistu i zdravu okolinu, stambenu i komunalnu infrastrukturu 
- poduzimanje aktivnosti radi otklanjanja pravnih, administrativnih, kulturnih, običajnih, društvenih i gospodarskih prepreka kako bi se ženama osiguralo da na svim razinama sudjeluju u odlučivanju o pitanjima vezanim za okoliš, gospodarenje prirodnim resursima i provedbu politike održivog razvoja,

Zajednica žena HDZBiH se zauzima za zdravo partnerstvo u obitelji na ravnopravnoj osnovi, te za poštovanje dostojanstva žene i muškarca i zaštitu prava djeteta. Mi smatramo da je brak najbolja osnovica za zajedničku odgovornost majke i oca u odgoju djece i zalažemo se da se kao institucija veze zaključuje za čitav život. S obzirom na neprihvatljiv demografski trend, ali i s obzirom na temeljne ljudske vrednote zauzimamo se za posebnu zaštitu majčinstva. Držimo da je nužno težiti postizanju sljedećega društveno poželjnog cilja - da majka u obitelji bude zanimanje ravnopravno onima izvan obitelji ili pak radu u javnim službama. 

Zajednica žena HDZ BiH iskazuje posebnu pozornost za budućnost mladeži i obrazovanje te će na organiziraniji način i sukladno interesima mladih približiti vlastito djelovanje i poimanje društvenih odnosa i vrednota za koje se zauzima. Kroz odgovarajući rad sa srednjoškolskom i studentskom mladeži kao i nezaposlenim mladim osobama, s obzirom na specifičnost njihove stvarnosti, i kroz društveno poželjne oblike poticat će ih na opće društvenu korisnost i opće dobro.


Utemeljiteljski Sabor Zajednice žena HDZBiH
„Kraljica Katarina Kosača“
U Mostaru, 27. rujna 2008.godine