Priključi se

Programska deklaracija


Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\SiteApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/hdzbihtr/public_html/templates/gk_game/lib/framework/helper.layout.php on line 199

Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/hdzbihtr/public_html/libraries/src/Application/SiteApplication.php on line 275

Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i opstojnost Hrvata Bosne i Hercegovine, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnog zbivanja u različitim političkim prilikama i državnim oblicima, podupirući državotvornost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njegovo opredjeljenje za europsku budućnost, na svojoj Programskoj konvenciji održanoj 30. kolovoza 2014. godine u Vitezu donosi:

PROGRAMSKU DEKLARACIJU

Svjesna političke odgovornosti najjače i najbrojnije organizacije hrvatske mladeži u Bosni i Hercegovini, poučena borbom hrvatskoga naroda u BiH za političku slobodu, za nacionalni, kulturni i vjerski identitet, te državnopravnom subjektivnošću kroz proteklih četrnaest stoljeća, s posebnim osvrtom na povijesna zbivanja početkom devedesetih godina 20. stoljeća, Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dosljedno će se boriti za ostvarenje i promicanje interesa hrvatske mladeži kao i hrvatskoga naroda u cjelini na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.

S ponosom i pijetetom sjećamo se svih onih koji su dali svoje živote u Domovinskom ratu za obranu hrvatske opstojnosti u BiH, kao i za ostvarenje sna o neovisnoj i slobodnoj hrvatskoj državi. Odlučno i ustrajno slijediti ćemo politiku HDZ BiH s ciljem ostvarenja nacionalnih i drugih interesa hrvatskoga naroda u BiH, kao i svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, pri tome posebice posvećujući pažnju položaju mladih ljudi. Mladež HDZ BiH posebice iskazuje


OPREDJELJENJE

I. ZA JEDNAKOPRAVNI USTAVNO-PRAVNI POLOŽAJ HRVATSKOG NARODA U BIH I IZGRADNJU MODERNE I PRAVNE DRŽAVE
- Za Bosnu i Hercegovinu kao državu tri konstitutivna, suverena i jednakopravna naroda Srba, Bošnjaka i Hrvata, te ostalih građana koji žive u ovoj zemlji.
- Za Bosnu i Hercegovinu kao složenu, zajedničku državu u kojoj se poštuje trodioba vlasti, afirmira decentralizirani ustroj zasnovan na načelima federalizma kao i razvoj lokalne samouprave.
- Za Bosnu i Hercegovinu kao državu ustrojenu od najmanje tri federalne jedinice i Distrikta Sarajevo koje imaju načelo diobe na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Distrikt Sarajevo ujedno je i glavni grad Bosne i Hercegovine.
- Za nacionalno pomirenje, suživot i toleranciju konstitutivnih naroda, nacionalnih manjina i svih građana na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine.
- Za potpuno ostvarenje temeljnih ljudskih prava i sloboda sukladno općeprihvaćenim međunarodnim poveljama i konvencijama, polazeći od činjenice da je samo slobodan čovjek i slobodan narod stabilan temelj suvremenog pluralističkog društva.
Za izgradnju političkih, gospodarskih, društvenih i kulturnih uvjeta u kojima će hrvatski narod BiH moći u potpunosti ostvariti sva svoja suverena prava.
- Za donošenje Ustava kao najvišeg temeljnog zakona u državi, polazeći od načela narodnog suvereniteta kojim bi se uspostavio pravedniji politički i pravni poredak osnove političkog i socijalnog uređenja zajednice u pravcu standardizacije ljudskih i građanskih prava, koji bi Bosnu i Hercegovinu učinio mogućom, samoodrživom te u potpunosti demokratskom zemljom.
- Za borbu protiv kriminala i korupcije i suradnju sa ostalim državama u suzbijanju i sprječavanju organizirane kriminalne djelatnosti te korištenje pozitivnih pravnih rješenja iz drugih zemalja.
- Za Bosnu i Hercegovinu u kojoj će odgovornost za sudbinu i razvoj države Bosne i Hercegovine preuzeti državljani Bosne i Hercegovine i njezini politički predstavnici, izabrani na demokratskim izborima, preuzimajući ulogu međunarodne zajednice čiji angažman u budućnosti vidimo kroz programe podrške, pomoći i partnerstva domaćim tijelima vlasti.

II. ZA OČUVANJE IDENTITETA, POVIJESTI, JEZIKA, KULTURE, TRADICIJE I VRIJEDNOSNIH TEMELJA HRVATSKOG NARODA U BIH
- Za suradnju s Katoličkom crkvom u skladu s demokršćanskim opredjeljenjem naše organizacije.
- Za obranu dostojanstva Domovinskog rata, uz sprječavanje pokušaja kriminaliziranja Hrvatskog vijeća obrane, legalne i legitimne obrambene vojne organizacija Hrvata Bosne i Hercegovine, podsjećajući na zajedničku obvezu i potrebu za sustavnu i trajnu skrb svih žrtava obrambenog Domovinskog rata i njihovih obitelji.
- Za utvrđivanje istine o nestalim osobama, kao i osudu svih ratnih zločina uz osiguranje ujednačenog tretmana svim stranama.
- Za očuvanje kulturnog identiteta hrvatskoga naroda Bosne i Hercegovine kao neprolazne baštine, odražavajući na taj način kontinuitet naše povijesti i budućnosti, poglavito poštivanja i razvijanja hrvatskoga obrazovnog programa i hrvatske jezične tradicije,
- Za jedinstvo hrvatskog naroda na kulturnom i duhovnom planu te blisku suradnju s Maticom.
- Za očuvanje i obranu prava na obrazovanje po vlastitom nastavnom planu i programu i na materinskom jeziku,
- Za očuvanje i stalni razvoj Sveučilišta u Mostaru kao jedine javne visokoškolske ustanove na hrvatskom jeziku u BiH.
- Za razvoj informativnog sustava u Bosni i Hercegovini kojim će biti zadovoljeni nacionalni, kulturni i vjerski interesi sva tri konstitutivna naroda i svih građana BiH, posebno naglašavajući važnost uspostave televizijskog kanala na hrvatskom jeziku u sustavu Javnog RTV servisa BiH, zalažući se za objektivno i profesionalno informiranje svih naroda i građana Bosne i Hercegovine.
- Za socijalne programe, solidarnost i socijalnu sigurnost za sve građane u Bosni i Hercegovini s posebnim naglaskom na zaštitu djece te poticanje pronatalitetne politike.
- Za zaštitu obitelji kao temelja društva u kojem živimo.
- Za promicanje ravnopravnosti spolova, kao jednoga od temeljnih kriterija demokracije.
- Za borbu protiv svih oblika ovisnosti, posebice narkomanije.

III. ZA ODGOVORNU POLITIKU RAZVOJA BiH I POLITIKU MLADIH

- Za gospodarsku obnovu i razvitak, koja za temeljni cilj ima osigurati samoodrživost, konkurentnost, fleksibilnost i ekološku održivost gospodarskog sustava Bosne i Hercegovine,
- Za besplatno školovanje za učenike i studente iz socijalno ugroženih obitelji, uvođenje obveznog srednjoškolskoga obrazovanja, omogućavanje veće dostupnosti i potrebnog broja mjesta za upis u nastavku školovanja na sveučilištima, putem financijske potpore za studente iz socijalno ugroženih
obitelji, obitelji s više djece, za osobe s posebnim potrebama, te izvrsne studente.
- Za stipendiranje studenata, osiguravanje rada mladih u volonterskom statusu, omogućavanje odrađivanja pripravničkoga staža te zapošljavanje mladih uz pogodnosti poslodavcima koji zapošljavaju mlade ljude bez radnoga iskustva.
- Za smanjenje nezaposlenosti, otvaranje novih radnih mjesta uz pravo na pravičnu plaću koja će omogućiti dostojan život čovjeku i obitelji te podizanje životnog standarda.
- Za stručnu pomoć i financijske poticaje mladim poduzetnicima koji započinju samostalne poslove i obrte.
- Za stalno poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, kao i izgradnju infrastrukturnih objekata za različite obrazovne, kulturne i sportske sadržaje.
- Za zaštitu i promoviranje prirodnih resursa Bosne i Hercegovine.
- Za adekvatnu zastupljenost mladih u tijelima vlasti i tijelima političkih stranaka kao preduvjet što boljeg prezentiranja potreba i problema mladih u Bosni i Hercegovini.

IV. ZA EUROPSKU BUDUĆNOST BiH
- Za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i NATO savezu uz što hitniju provedbu reformi i uvjeta potrebnih za članstvo.
- Za prihvaćanje i dostizanje pozitivnih europskih vrijednosti kao standarda ponašanja i života u BiH.
- Za osnivanje, stalnu edukaciju i usavršavanje stručnih timova sa svrhom idejnoga osmišljavanja, kreiranja i realizacije razvojnih projekata radi iskorištavanja dostupnih sredstava iz EU fondova.
- Za daljnje procese integriranja u pučke i demokršćanske organizacije mladeži Europe i svijeta, posebice punopravno članstvo Mladeži HDZ BiH u Mladeži Europske pučke stranke (YEPP).

Vitez, 30. kolovoza 2014. godine
Sudionici Programske konvencije Mladeži HDZ BiH